Z Zarządu Okręgowego

 Z życia Ogólnego Związku Podoficerów Rezerwy Okresu Sląskiego Z Zarządu Okręgowego Po odbytom posiedzeniu Zarządu 17. bm. zwołani została na dzień następny. tj. 18. grudnia br. odprawa komendantów fotonowych okręgu. Cel odprawy był krótki I fasny. Chodziło o sprawdzenie, co Okręg Śliski w pracach z dziedziny przysposobień.! wojskowego i wychowania fizycznego dotychczas

KONKURS DLA LEKARZY

 KONKURS DLA LEKARZY W r. 1930 przypada 30-lecie istnienia firmy „Bebe Szolmana“, produkującej puder, mydło i krem dla dzieci. Dla uczczenia swego jubileuszu 30-ietniego firma „Bebe Szofmana“ ogłosiła pod egidą Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego konkurs na najlepszą pracę o zewnętrznej higienie dziecka, przeznaczając 3 nagrody: po 500 złotych, 300 złotych i 200

„Budowa fabryki Związków Azotowych w Mościcach na ukończeniu

 Budowa fabryki Związków Azotowych w Mościcach na ukończeniu Budowa Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Mościcach, koło Tar nowa, musi wzbudzić ogólny podziw dla energii, z jaką jest przeprowadzana. Pierwotne plany przewidywały ukończenie terminu robót najwcześniej w ciągu dwóch lat L j. na wiosnę roku 1930. 1 tymczasem stan robót w chwili

Ciekawe odkrycie w Meksyku

 Ciekawe odkrycie w Meksyku  Niezmiernie ciekawego dziwnego odkrycia dokonano przed niedawnym czasem w Meksyku. Najrozmaitsze cenne przedmioty, jak drogocenne obrazy, gobeliny, makaty, a przede wszystkiem iron — wszystko to pochodzące z pałacu carskiego i od czasu rewolucji bolszewickiej uważane za zniszczone — odnalezione zostało zupełnie niespodzianie na drugiej półkuli świata

Pięć rozwodów w ciągu 20 minut

 Pięć rozwodów w ciągu 20 minut Pięć rozwodów w ciągu 20 minut. O łatwości. z jaką uzyskuje się rozwód w Stanach Zjednoczonych i o poważnej liczbie osób, którym małżeństwo już dokuczyło, świadczy dosadnie swego rodzaju rekord, jaki osiągną! burmistrz miasta Reno. który w ciągu zaledwie dwudziestu minut zdążył udzielić rozwodu pięciu niedobranym

„Dzieje człowieka jaskiniowego

 Dzieje człowieka jaskiniowego  Amerykanin Burt McConnel. dziennikarz poszukiwacz przygód, który brał udział w ekspedycji podbiegunowej Steianssona, a podczas wojny odbywaj służbę lotniczą na froncie, postanowił odbyć ciekawą próbę: przeżyć dwa miesiące życiem człowieka przedhistorycznego w jednej z najdzikszych okolic wschodniej Kanady na wpół nagi musi wlasymi rękami wyrabiać dla siebie potrzebne

Złoto w wodach rzek europejskich

 Złoto w wodach rzek europejskich Złoto w wodach rzek europejskich. Badani chemików już dość dawno wykryty że woda morska zawiera w sobie pewien, nieznaczny zresztą odsetek złota. Ostatnio niemiecki uczony prol. Haber odkrył złoto również w wodach szeregu rzek europejskich. Przeprowadzone przezeń badania zawartości wody Renu wykazali obecność złota w ilości

„Stosunek do ludzi ułomnych

 Stosunek do ludzi ułomnych  Stosunek do ludzi ułomnych ulega w ostatnich dziesiątkach lat daleko Idącym przeobrażeniom, Istnieje kierunek wśród polityków gospodarczych (Ford), by ludzi tych wciągnąć do pracy produkcyjnej nawet w wielkoprzemysłowych zakładach. Ewolucja ta wymaga oczywiście gruntownych studiów nad zagadnieniami kalectwa 1 oto w roku 1939 ukazała sle encyklopedia

Nieszczęście nie przychodzi samo

 Nieszczęście nie przychodzi samo Podczas świąt powstał pożar w domostwie gospodarza Ochmana w Hatcnowie, który tylko dzięki natychmiastowej i energicznej interwenci straży pożarnej opanowany został tak, iż zdołał strawić jedynie dach mieszkalnego domu i przybudowaną stodółkę. Teść Ochmana, gospodarz Dyczek, posłyszawszy o wybuchłym u córki ogniu, tak się przeraził, że. padł

Z ruchu zarobkowego na Śląsku

 Z ruchu zarobkowego na Śląsku Konferencja w sprawie nadania mocy obowiązującej orzeczeniom Komisji Arbitrażowej, za celowe jak najszybsze wprowadzenie orzeczenia, dotyczącego umowy ramowej, w życie, gdyż leży to w interesie tak robotnika, jak i związków zawodowych. Przedstawiciele związków zawodowych oświadczyli, iż ostatnie orzeczenie nie uwzględnia dostatecznie wysuniętych przez nich żądań, wobec czego